فارغ التحصيلان پايه دهم كه مايل به ادامه تحصيل در خارج از كشور هستند، دوره ديپلم بين الملل مناسب ترين راه مي باشد.
علاقه مندان براي اطلاعات و آشنايي بيشتر در وبينار فوق شركت فرماييد.