مجتمع آموزشی شهید مهدوی در سال تحصیلی آینده، تعداد محدودی دانش آموز با آزمون ورودی در رشته علوم انسانی(پایه دهم) را ثبت نام خواهد کرد.

شرایط پذیرش :
معدل نیم سال اول پایه نهم حداقل 19/50
نمره دروس ریاضی،ادبیات و عربی حداقل 19
انضباط 20
جهت تکمیل فرم پیش ثبت نام به صفحه پذیرش دانش آموزان مراجعه فرمایید.