در روزهای هفدهم و هیجدهم دی ماه کارگاه مشاور با موضوع مهارت های فرزند پروری در پیش دبستان برگزار شد ، در این جلسه مشاور محترم پیش دبستان سرکار خانم غلامپورنقش والدین در شکل گیری شخصیت کودکان را با انتخاب سبک های فرزند پروری بررسی نمودند .

۲۰۱۸۰۱۰۷_۱۳۱۶۰۱   IMG_1301