در میان مومنان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند صادقانه ایستاده اند . 

امروز کودکانمان در پیش دبستان از رشادت ها و فداکاری های سردار سپاه حاج قاسم سلیمانی شنیدندو یاد و خاطرش را گرامی داشتند ، شهادت سردار دل ها حاج قاسم سلیمانی فرمانده فداکار و شجاع ایران اسلامی تسلیت باد .