همزمان با فرا رسیدن روز درختکاری ، نوآموزان پیش دبستان به گل کاری پرداختند و از این که با کاشتن گل سهمی در سر سبزی کره ی زمین داشتند به خود بالیدند.