در دستانم گل محبت جوانه می زند ، دستت را به من بده…

کودکان آینده سازان فردای ایران هستند ، هر بذری که امروز در دل ذهن شان کاشته شود فردا برداشت خواهند کرد؛ با برگزاری نمایشگاهی از کارهای دستی کودکان، علاوه بر شادی و نشاط ، با اهداف خیرخواهانه تر و متعالی تر که در پی داشت ، نوآموزان پیش دبستان مفاهیم همکاری، همدلی، کمک کردن به دیگران و بخشش را عملا تجربه نمودند.