روز نهم اردیبهشت در پیش دبستان ،روز تحرک و ورزش بود . نوآموزان با لباس ورزشی در ورزشگاه حضور یافتند و با شور و نشاط وصف ناپذیر این روز را گرامی داشتند ؛در پایان مسابقه طناب کشی بین مربیان انجام شد .