در هفته ی شاد ریاضی که از تاریخ 23 لغایت 27 دی ماه در مجتمع آموزشی شهید مهدوی نام گذاری شده بود ، نوآموزان پیش دبستان جهت تمرین و ثثبیت آموخته های ریاضی در حیاط پیش دبستان به بازی شاد ریاضی پرداخته و مفاهیم ساخت اعداد ، کمتری ،بیشتری، مساوی و مفهوم رو ، زیر ، داخل ، خارج و هم چنین مفهوم خط باز و بسته را عملا تجربه کردند .

 

۲۰۱۸۰۱۱۳_۱۴۱۴۳۹  ۲۰۱۸۰۱۱۳_۱۴۱۷۲۵  ۲۰۱۸۰۱۱۳_۱۴۲۴۳۸  ۲۰۱۸۰۱۱۳_۱۴۳۵۰۸