چکیده ای از برنامه های اجراشده در سه ماهه اول سال تحصیلی 98-99 مجتمع آموزشی شهید مهدوی در یک صفحه به چاپ رسید. دراین تک بارگ به اخباری همچون برپایی جشن سی و یک سالگی مجتمع شهید مهدوی، تقدیر از دانش آموزان متوسطه یک، افتتاحیه کلاس های درسی پسران،مراسم جشن نیک زیستی و رو زدانش آموز و…. پرداخته شده است.

“سی سال تلاش ،سی سال شایستگی و افتخار”