آسمان آبی نبود و نه جایی برای پرندگان در فصل سرد . کودکان گفتند آشیانی می سازیم بر شاخه درختان و آن ها را به میهمانی باغچه مدرسه دعوت می کنیم ، در کارگاه هنر از مواد دور ریختنی لانه ساختند و در جای مناسب نصب کردند .

۲۰۱۸۰۱۱۵_۰۹۲۵۰۳ ۲۰۱۸۰۱۱۵_۰۸۵۸۴۶ ۲۰۱۸۰۱۱۵_۱۰۳۵۴۴ IMG_1524 IMG_1529