دانش آموزان برتر مقطع متوسطه 1 مجتمع شهید مهدوی با تلاش  خود در مسابقات استانی رتبه کسب نمودند .

دانش آموز برگزیده در مسابقه قرآن و عترت رشته احکام : بیتا کریمی

دانش آموز پایه هشتم با کسب رتبه 1 در رشته قلم زنی : روژینا نیاکی

دانش آموزان پایه هشتم با کسب رتبه 1 در رشته تصویر سازی : رومینا زندی ، آیلین اصلیان ،

بیتا غایی، نگین طباطبایی ، آی سا شکرانی