در روزشنبه مورخ 97/12/4 دانش آموزان پایه هفتم به منظور پرورش خلاقیت در ریاضی کارهای خود را در زمینه ریاضیات با کمک دبیر ریاضی خود به نمایش گذاشتند .