برنامه کلاس های آنلاین مقطع متوسطه یک پایه هشتم

دانش آموزان عزیز طبق جدول برنامه های امروز چهارشنبه(۱۴اسفند) دروس زبان فرانسه،شیمی،انگلیسی و زبان عربی تدریس خواهد شد.

جدول زمانبندی دروس به ترتیب زیر است:

چهارشنبه(۱۴اسفندماه)
۸:۳۰الی ۹:۴۵- زبان فرانسه
مدرس: خانم سنهی پور

۱۰:۳۰الی ۱۱
درس شیمی، مدرس:خانم مطیع

۱۲ الی ۱۳:۳۰
زبان انگلیسی، مدرس: خانم توکلی

۱۴:۳۰الی ۱۵
زبان انگلیسی،مدرس: خانم چگینی

۱۶:۳۰الی ۱۷
زبان عربی،مدرس :خانم رویین تن

باهم#کرونا#را#شکست#می دهیم