دوست من سلام 

دوست من سلام فعالیتی است در کلاس های آنلاین پیش دبستان برای دست یافتن به اهداف :

تقویت روابط اجتماعی، تقویت اعتماد بنفس، تقویت استفاده از عبارات و واژگان آداب و معاشرت، تقویت خودمدیریتی و گام برداشتن جهت کسب استقلال