تهیه پوستر یادمان آتشنشانان قهرمان

با تشکر از همکاری مربیان ودانش آموزان دبستان برای تهیه پوستر یادبود آتشنشانان قهرمان ، این پوستر زیبا همراه با کارت تبریک سال نو برای ایستگاه آتشنشانی ولنجک ارسال خواهد شد.