«فرم ثبت نظرات اولیا از طریق رابطین (جهت انتقال به اعضا انجمن اولیا و مربیان)»

با عرض سلام خدمت اولیا محترم

شما بزرگواران می توانید از طریق فرم ذیل جهت ارائه پیشنهادات و طرح مسائل مربوط به کلاس و مقطع  با اعضا محترم انجمن ارتباط برقرار نمایید.

با تشکر

مجتمع آموزشی شهید مهدوی