مدرسه تابستانه

 ویژه دانش آموزان شهید مهدوی

تاریخ برگزاری مدرسه تابستانه از 10 تیرماه الی 31 مرداد ماه به مدت 8هفته می باشد.