اجرای طرح ایران مهارت

طرح ایران مهارت با هدف ترویج فرهنگ مهارت‌‌آموزی دانش آموزان برای ورود به بازار کار، شناسایی استعداد‌های مهارتی دانش آموزان، ارتباط میان آموزش رسمی و غیر رسمی و کمک به خلاقیت و نوآوری دانش‌آموزان اجرا می شود؛ از آنجا که مدرسه یکی از پایگاه های مهم مهارت آموزی است، این طرح توسط اداره کل آموزش […]