بیست و چهارمین ویژه برنامه دانش آموختگان مجتمع آموزشی شهید مهدوی

روز پنج شنبه 25 بهمن ماه 1397،با همت دانش آموختگان و همکاری و زمینه سازی همه مقاطع، یک جشن پرشور و با نشاط با حضور دانش آموختگان سال تحصیلی 97-96 مقطع متوسطه 2 و برخی از خانواده های آنان و جمعی از دبیران و مسئولین در سی امین سال تاسیس مجتمع آموزشی شهید مهدوی برگزار […]