پایان کلاس های تابستانی مقطع متوسطه 2پایه نهم و دهم

کلاس های تابستانی مقطع متوسطه دو( پایه نهم و دهم ) که از 16 تیرماه آغاز شده بود، پس از گذشت یک ماه به پایان رسید. دراین دوره از کلاس ها دانش آموزان دروس پایه،پژوهش و نجوم را در برنامه خود داشتند. به این ترتیب دانش آموزان پس از پایان کلاس های تابستانی در آزمون […]