ثبت نام در رشته علوم انسانی آغاز شد

اهمیت علوم انسانی یعنی بها دادن به بعد ذهنی، فکری، روانی و معنوی انسان. هر چه این بعد از انسان و نیازهای مربوط به آن بیشتر مورد نظر باشد علوم انسانی اهمیت بیشتری پیدا می کند،بنابراین  می توانیم علوم انسانی رادر معنای دیگری علوم فرهنگی بنامیم، چون فرهنگ عامل اصلی رشد و کمال انسان تلقی […]

پیش ثبت نام ها آغاز شد

پیش ثبت نام سال تحصیلی ۹۹_۱۴۰۰مجتمع آموزشی شهید مهدوی آغاز گردید. ثبت نام ها از ۶ اردیبهشت، با الویت ششم به هفتم ، پیش دبستان به دبستان و پس از آن پایه های ابتدایی وسپس متوسطه ۱ و متوسطه۲ برگزار خواهدشد. نکات لازم: * اولیا گرامی، برای سهولت درامر ثبت نام فرزندانتان به زمانبندی اعلام […]