موفقیت دختران دبستان در مسابقات نقاشی منطقه یک

ذوق و هنر سن و سال نمی شناسد. توانایی و استعداد که داشته باشی می توانی خالق یک اثر شد. مانند هنرمندان کوچک دبستان مجتمع آموزشی شهید مهدوی که با هنرمندی خود توانستند تابلوهای زیبایی را به تصویر بکشند و در مسابقات نقاشی منطقه یک آموزش و پرورش تهران صاحب عناوین برتر بشوند. دراین رقابت […]