دانش آموزان پایه دوازدهم ،تیرماه جاری دریکی از بزرگترین و حساس ترین آزمون های علمی کشور شرکت خواهند کرد.برهمین اساس مسئولان مقطع متوسطه دو در راستای شبیه سازی فضای کنکور برای دانش آموزان و کاهش استرس ناشی از این رقابت دشوار،آزمونی با سبک و سیاق و رعایت تمامی جزییات کنکور برگزار کردند. در این آزمون شبیه سازی شده دانش آموزان به سوالات کنکور سال 99 در دو رشته تجربی و ریاضی پاسخ دادند. آزمونی که با استقبال خوب دانش آموزان همراه شد.