برگزاری آزمون های نوبت دوم پایه های نهم و دوازدهم با رعایت تمامی نکات بهداشتی و پروتکل های تعیین شده.

دانش آموزان ابتدا از فیلتر تب سنجی عبور کرده و با رعایت فاصله اجتماعی لازم به سوی سالن آزمون هدایت شدند. محل آزمون نیز از روز قبل ضدعفونی گردید تا دانش آموزان با خیالی آسوده در آژمون ها حاضر شوند.

“به امید موفقیت تمامی دانش آموزان مجتمع آموزشی شهید مهدوی”