روزگار امروز گذر از دنياي فيزيكی به دنياي مجازی است.
با گسترش فناوری اطلاعات و نفوذ وسایل ارتباط از راه دور، ابزارها و روش های آموزشی نیز دچار تغییر و تحول گردیده است. شیوه های مدرن آموزشی که خوشبختانه در مجتمع آموزشی شهید مهدوی نیز در بالاترین سطح مورد استفاده قرار گرفته است.
ابزاری که در روزهای تعطیلات غیر مترقبه مدارس به کمک دانش آموزان آمده تا از اموزش و یادگیری لحظه ای عقب نمانند.
یادگیری مشارکتی، سریع، زنده و پویا که یادگیرندگان، معلمان و متخصصان را گرد هم می آورد.
بر همین اساس اولین گروه همکاران دوره آموزش مجازی را برای برگزاری کلاسهای آنلاین روز شنبه ۳۰ آذر در سایت مهدوی برگزار کردند. در همین راستا اول دی ماه گروه دوم همکاران شامل تنی چند از دبیران دی پی،متوسطه یک، پایه ۱۲ و ابتدایی این دوره های فشرده را آموزش دیدند.

سی سال تلاش،سی سال شایستگی و افتخار