در روزهای پایانی سال تحصیلی و ایام نزدیک به امتحانات دانش آموزان پایه هشتم در سفری به شهر زیبای اصفهان خستگی های یک سال تحصیل و تلاش بی وقفه را از خود زدودند و لحظاتی خاطره انگیز را در کنار یکدیگر و معلمانشان رقم زدند.