دانش آموزان پایه سوم مقطع متوسطه 1 شهید مهدوی در روز چهارشنبه مورخ 17 اردیبهشت ماه در آخرین روزهای سال تحصیلی 93-92 طی اردویی یک روزه در فضایی شاد و صمیمی از مناطق دیدنی محلات بازدید نمودند.