اردوی پایه پنجم- موزه عروسک ها‎

بازدید دانش آموزان دختر، پایه پنجم دبستان مجتمع آموزشی شهید مهدوی از موزه عروسک های ملل
دانش آموزان پنجم دبستان مجتمع آموزشی شهید مهدوی از موزه عروسک‌های ملل واقع در خیابان دروازه دولت بازدید کردند.

موزه عروسک‌های ملل در سال ۱۳۹۴ جایزه موزه‌داران برتر را از سازمان میراث فرهنگی دریافت کرد و همچنین این موزه از سال
۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ جایزه موزه برتر از ایکوم ( شورای بین المللی موزه‌ها) در شاخص آموزش، پژوهش، کودک و نوجوان، خلاقیت و
نوآوری، نگهداری و حفاظت و گردآوری را نیز به خود اختصاص داد.
بازدید از این موزه باتوجه به محتوای درسی دانش آموزان برای آنها درنظر گرفته شد.