سازه بتوانی با مساحت بیش از ۲۰۰ مترمربع  در ابعاد ۱۶*۱۰ متر مجهز به سیستم تصفیه ازن یکی از معدود استخرهای تهران است که تنها به دانش آموزان مجتمع آموزشی شهید مهدوی اختصاص دارد و به لحاظ بهداشتی یکی از بهترین ها است.