در آستانه آغازین روزهای نو، دختران ما حال و هوای مدرسه را بهاری کردند. دانش آموزان مقطع متوسطه یک با برگزاری مسابقه هفت سین، یگانه یادآور نوروز را در محیط مدرسه برپا کردند. تا هر سین از هفت سین بهار ، سالی مملو از سلامتی را برای سرزمینمان به ارمغان آورد.