راهنمای استفاده از سامانه آموزشی مجتمع شهید مهدوی :

اولیا گرامی

دبیران ارجمند

برای سهولت دسترسی به امکانات سامانه آموزشی مجتمع و ارتباطی هرچه ساده تر و مستمر، راهنمای استفاده از سامانه از طریق لینک زیر قابل دسترسی می باشد.

راهنمای ورود به سامانه آموزش مجازی