در روزهای سی ام و سی و یکم خرداد ماه 1401 از اولیای جدید پیش دبستان دعوت بعمل آمد . ضمن آشنایی با اهداف و برنامه های پیش دبستان از کلاس های درس و امکانات مجتمع آموزشی شهید مهدوی بازدید کردند.