روز دوشنبه مورخ 26/7/95 دانش آموزان پایه اول به بازدید از مسجد جامع ولنجک رفتند . در این بازدید دانش آموزان از نزدیک با مسجد و فعالیت هایی که در  آن انجام می شود ، آشنا شدند و بعد از خواندن چند شعر قرآنی دو رکعت نماز شکر خواندند .