به مناسبت هفته  آگاهی از مغز ، دانش آموزان پایه دهم به همراه مربیان خود از آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز واقع در دانشکده فنی دانشگاه تهران بازدید نمودند.

photo_2017-02-27_07-41-43

 

photo_2017-02-27_07-41-54

photo_2017-02-27_07-41-27