در راستای اهداف آموزشی واحد 4 ( کجای زمان و مکان هستیم ) مبنی بر آشنایی با آداب و رسوم ، سنت و زندگی پیشینیان بازدید از کاخ سعدآباد برنامه ریزی شد تا دانش آموزان با دیدن کاخ های ملت و … با تاریخ گذشته ایران آشنا شوند .

IMG_7786 IMG_7769