در راستای واحد درسی ، دانش آموزان پایه سوم به همراه معلمین خود از کارخانه مقوا سازی بازدید نمودند . در این بازدید دانش آموزان با نحوه ی استفاده دوباره از کاغذهای باطله و مراحل تبدیل آن به مقوا آشنا شدند .

IMG_2953

IMG_2956