دانش آموزان پایه نهم 22 آذر ماه از باغ موزه کتاب با شعار«کشف کن، تجربه کن، یادبگیر» دیدن کردند. این مجموعه شامل بخش های گوناگونی از جمله باغ علم نوجوان است؛ در این قسمت دانش آموزان از رعد و برق مصنوعی(مولد تسلا)، چنگ لیزری، آینه های صوتی و …بازدید کردند.