اولین اردوی دانش آموزان پایه هفتم به منظور آشنایی دختران عزیزمان با مقطع متوسطه یک و دوستان جدیدشان در روز دوشنبه مورخ 94/6/16 در مزرعه پرورش شترمرغ شرکت ایرا کن برگزار گردید.این مزرعه واقع در کیلومتر 55 جاده خاوران می باشد.این مجتمع تولیدی دارای بزرگترین سایت جوجه کشی شترمرغ کشور با ظرفیت 2800 تخم شترمرغ در هردوره می باشد.
سایت اینترنتی این مزرعه به آدرس زیر می باشد :

www.iracan.ir

IMG_0511IMG_5460IMG_5530IMG_0527