دانش آموزان پایه هفتم (7/2 ،7/3 )مقطع متوسطه یک در روز یکشنبه مورخ 1394/9/8 به همراه مربیان خود از موزه تنوع زیستی واقع در پارک پردیسان بازدید نمودند.

IMG_0964

 

 

 

 

 

IMG_0977