((دکتر ودادی؛پژوهشگر و استاد دانشگاه در حوزه مدیریت و آموزش های مجازی))

امروزه مهمترین دغدغه‌ نظام آموزش ، ایجاد بستری مناسب جهت رشد و تعالی سرمایه ‌های فكری در جامعه برپایه دانایی ‌محوری است.
تحقق این امر مستلزم تعریف مجدد و نوینی از ‏نقش و كاركرد مدارس و ورود فناوری های روز به عرصه نهادهای آموزشی است.موضوعی که مجتمع آموزشی شهید مهدوی همواره در پی آن بوده و درطی سالها فعالیت درصدد برآمده است تا ازایده ها و طرح به روز در سیستم آموزشی خود استفاده کند.
برهمین اساس برای نیل به این هدف به سراغ کارشناسان و اساتید زبده در حوزه مدیریت آموزش رفت تا ازدیدگاه ها و نقطه نظرات آنها دراین زمینه استفاده کند.
به همین منظور جلسه ای با محتوای بررسی شیوه های مدرن یادگیری دردوران کنونی برگزارگردید. درجلسه مذکور دکتر “ودادی” از اساتید حوزه مدیریت و آموزش مجازی به عنوان سخنران دعوت به عمل آمد.
دکتر ودادی که در حوزه آموزش ها ی مجازی مقالات متعددی را به چاپ رسانده است از سیستم “یادگیری ترکیبی” به عنوان یکی از راه کارهای موثر در شرایط امروز نام برد و دراین باره گفت: مجتمع آموزشی شهید مهدوی همواره به عنوان یکی از مدارس پیشرو در سیستم های نوین آموزش موفق عمل کرده است و در واقع می توان گفت که در این زمینه پیشتاز بوده است. در حال حاضرنیزاین مجتمع به دنبال استفاده از بهترین روش های یادگیری در سطح استانداردهای بین المللی است. برهمین اساس و باتوجه به شرایط فعلی که باآن مواجه هستیم. نیاز به تغییرات در سیستم های آموزشی و استفاده از طرح های جدید و نو نیز بیشتر از قبل دیده شده است.
وی افزود: در جلسه ای که با مدیران و مسئولان مجتمع آموزشی شهید مهدوی برگزار کردیم تجربیات مدارس و آکادمی ها معروف و به نام دنیا دراین زمینه را مورد تبادل نظر وبررسی قرار دادیم. در سیستم آموزشی امروز استفاده از “یادگیری ترکیبی” بسیار مورد توجه است. البته از این روش در مجتمع آموزشی شهید مهدوی نیز استفاده می شود اما شاید نیاز باشد برنامه ریزی های بیشتری در این زمینه انجام بگیرد تااین روند به عنوان یک رویکرد مناسب مورد استفاده قرار بگیرد.
این استاد دانشگاه ادامه داد:” سیستم یادگیری ترکیبی” تلفیقی از یادگیری حضوری و مجازی است. دراین سیستم از مزایای آموزش حضوری استفاده می شود به علاوه ابزارهای الکترونیکی نیز به کمک می آید. دراین روش نقش معلم حذف نخواهد شد. کلاس درس نیز هویت خود را از دست نمی دهد. آموزش تلفیقی دارای ویژگی هایی از جمله آموزش های کوچک و معطوف به یک مساله، یادگیری با استفاده از تماشای فیلم های آموزشی،یادگیری از طریق گروه هاو شبکه های اجتماعی، آموزش سریع( استفاده از میانبرهای و نکته ها) توجه به نیازهای فردی با توجه به تفاوت ها، یادگیری مستمرمی باشد. دراین سیستم زمان ،مکان و میزان یادگیری در اختیار دانش آموزان است.
ودادی گفت: با شناختی که از مجتمع آموزشی شهید مهدوی دارم مطمئن هستم که در این راه موفق خواهد بود. البته لازم است این نکته را نیز به خانواده ها یادآوری کنم که در سیستم اموزشی امروز نقش خانواده نیز تغییر کرده است و به مانند گذشته نیست. در مدل ها ی جدید آموزشی خانواده ها مشارکت بیشتری در قبال آموزش فرزندان خود دارند. برخلاف روش های سنتی گذشته که یک رابطه یک طرفه و نقش محدود را از اولیا می دیدم. در دنیای آموزشی امروز یک تعامل سازنده و شورآفرین را شاهد هستیم.
وی تصریح کرد: باوردارم با پتانسیلی که خانواده بزرگ مجتمع آموزشی شهید مهدوی دارد این متد جدید با پشتوانه علمی قویتر از قبل ادامه خواهد داشت.