انواع خوراکی خوشمزه و خوشرنگ‌را روی میز چیده اند و برای فروش محصولات خود بازار گرمی هم می کنند.
به خوبی می دانند برای جذب مشتری کافیست برچسب تخفیف را روی اجناس بزنند.
البته در کنار تخفیف های در نظر گرفته شده چانه زنی برای تخفیف بیشتر هم به چشم می خورد.
بازاری کوچک به وسعت یک کلاس درس اما در همین فضا دانش آموزان دبستان یادگرفتند که برای فروش بهتر در اقتصاد چه باید کرد،سود و ضرر را چگونه میتوان مدیریت داشت.

پاینده باشید دختران خردمند.