در چهارچوب برگزاري مسابقات بسکتبال آموزشگاه هاي منطقه يک تيم بسکتبال دبستان شهيد مهدوي با نتيجه 34 به صفر تيم دبستان آفتاب آذرين را شکست دادند .