روز چهارشنبه مورخ 93/1/27 دانش آموزان دبیرستان در آزمون اینترنتی که از طرف واحد هوشمند سازی اداره آموزش و پرورش منطقه یک طراحی گردیده بود شرکت نمودند.

_DSC0587