در روز سه شنبه مورخ 1395/2/7 دانش آموزان پایه هفتم در اردوی سیاحتی کاشان شرکت کردند. در این اردو دانش آموزان به همراه مربیان خود از باغ فین ،خانه بروجردی ها و مراسم  گلاب گیری بازدید نمودند.

7

3

1

 

 

 

 

2