در روز پنجم آبان ماه انتخابات شورای دانش آموزی در کلیه مقاطع مجتمع آموزشی شهید مهدوی برگزار شد و دانش آموزان به کاندیدا های مورد نظر خود رای دادند. شمارش آرا توسط دانش آموزان عضو ستاد برگزاری انتخابات  با نظارت مدیران و مربیان تربیتی انجام می شود و اعضای اصلی و علی البدل  معرفی می شوند.

 

IMG_1618

IMG_1613

DSC07342

IMG_1630