بذر دل انگیز همکاری و همدلی در روز دوازدهم شهریور ماه نود و هفت در پیش دبستان به بار نشست و اولین جلسه شورای عمومی برگزار شد ؛  در این آغاز ضمن تبریک سال تحصیلی 98 – 97 و آشنایی و معرفی مربیان ،برنامه ی استقبال از نوآموزان و اهداف آموزشی پیش دبستان و ویژگی های کودکان سنین چهار تا شش سال مورد بررسی قرار گرفت ، در پایان جلسه  مربیان با دستان مهربان خود گل های مهربانی کاشتند تا بدین وسیله آغازی مبارک را رقم بزنند.

IMG_5102       IMG_5129 IMG_5119  IMG_5105 IMG_5086