اولین جلسه کمیته راهبردی سلامت مجتمع آموزشی شهید مهدوی با حضور جمعی از اولیای فعال در حوزه پزشکی،متخصصان حوزه پزشکی،مدیران مجتمع و مربیان بهداشت و با هدف مشاوره برنامه ریزی سالانه واحد سلامت، طراحی سامانه جامع سلامت، حفظ و ارتقاء سلامت عمومی دانش آموزان و کارکنان،شناسایی، ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور بر سلامت، کاهش و کنترل آسیبها و بیماريها، تلاش در راستاي تامین بالاترین سطح سلامت دانش آموزان و ارتقاء و گسترش فرهنگ سلامت در بین دانش آموزان وکارکنان در روز سه شنبه مورخ 98/02/31 برگزار شد.