در روزهای چهارم و پنجم آذر ماه 98  اولین کارگاه مشاور با موضوع فرزند پروری مدرن در پیش دبستان برگزار شد ، در این کارگاه علاوه بر بررسی سبک های فرزند پروری ؛ مشاور محترم پیش دبستان سرکار خانم گنج بر والدین را با اهداف فرزند پروری مدرن در عصر حاضر آشنا کردند .