روز چهارشنبه مورخ 96/7/27 جشنواره تغذیه سالم جهت دانش آموزان پایه سوم برگزار گردید . دانش آموزان در این روز با انواع غذاهای متنوع و سنتی آشنا شدند ، در محیطی شاد و پر نشاط در کنار یکدیگر از دوستان و معلمین خود پذیرایی کردند و یک روز به یادماندنی را گذراندند .