روز چهارشنبه دانش آموزان کلاس 4/5 با حضور سرکار خانم نبوی آموزگار مربوطه وکلیه دانش آموزان این کلاس وسایر همکاران دبستان 2 جشن تلاش را برگزار کردند.